जनप्रेम माविलाई ‘स्मार्ट विद्यालय’ घोषणा गर्ने तयारीमा छौं