निमावि तह प्रदेश १ को शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

निमावि तह प्रदेश १ को शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यामिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगले अहिले सार्वजनिक गरेको…

Read More

निमावि तह मधेस प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यामिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगले अहिले सार्वजनिक गरेको…

Read More

निमावि तह बागमती प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यामिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगले अहिले सार्वजनिक गरेको…

Read More

निमावि तह गण्डकी प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यामिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगले अहिले सार्वजनिक गरेको…

Read More

निमावि तह लुम्विनी प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यामिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगले अहिले सार्वजनिक गरेको…

Read More

निमावि तह कर्णाली प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यामिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले अहिले सार्वजनिक…

Read More

निमावि तह सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यामिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगले अहिले सार्वजनिक गरेको…

Read More

मावि शिक्षक सामाजिक विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको सामाजिक विषयको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । लिखित परीक्षा पास भएका परीक्षार्थीका लागि…

Read More

मावि शिक्षक विज्ञान विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको विज्ञान विषयको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।नतिजा अनुसार कुल माग संख्या भन्दा ६३…

Read More

मावि शिक्षक गणित विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक(नतिजासहित)

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले माध्यामिक तह गणित विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले खुला प्रतियोगितात्मक तर्फको…

Read More