निजी विद्यालय सञ्चालक शिक्षकलाई बेतलवी विदाको निर्णय फिर्ता लिँदै बाँकी तलब दिन सहमत