प्रावि तह सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक

प्रावि तह सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह कर्णाली प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह गण्डकी प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा, परीक्षा दिने ७ हजार, उत्तीर्ण ५ सय

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह बाग्मति प्रदेशको शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा, परीक्षा दिने ८ हजार, उत्तीर्ण ६ सय

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह प्रदेश ५ को शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा, परीक्षा दिने ११ हजार, उत्तीर्ण ८ सय

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह प्रदेश २ को शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा, परीक्षा दिने १० हजार उत्तीर्ण ३ सय

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More

प्रावि तह प्रदेश १ को शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमती पत्र(शिक्षक लाइसेन्स) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण…

Read More