२०७६ चैत्र २२ गते

नमूना छनोट भएका विद्यालयहरुलाई केन्द्रको जरुरी सूचना

इपाटी संवाददाता

भक्तपुर । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका नमूना विद्यालय छनोट भइ अनुदान पाएका विद्यालयहरुलाई जरुरी सूचना जारी गरेको छ ।

Comments: