औषत जिपिए १.६ ल्याउनेले पनि विज्ञान पढ्न पाउने, यस्तो छ कक्षा ११ मा भर्नाको नयाँ आधार