बेनी नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार

बेनी नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार

म्याग्दी। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारी विद्यालयलाई वितरण सुरू गरिएको छ। विद्यार्थीलाई स्थानीय विषयबस्तुका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले…

Read More