युएन्टो राहत शिक्षक विभाग गठन, छरिएका भ्रम र यथार्थ