कार्यक्रमको अनुगमनलाई बलियो बनाउन लाग्छु

कार्यक्रमको अनुगमनलाई बलियो बनाउन लाग्छु

बाबुराम पौडेल, महानिर्देशक, शिक्षा विभाग महानिर्देशक हुनुभयो, शिक्षा सुधारका योजनाहरु के–के छन् ? पहिलो कुरा शिक्षा ऐन/नियम, कानूनको पालना गर्ने…

Read More