कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’को अनुमति