थप एकसय विद्यालय नमूना विद्यालयका रुपमा छनोट, हेर्नुहोस् नामावली

थप एकसय विद्यालय नमूना विद्यालयका रुपमा छनोट, हेर्नुहोस् नामावली

काठमाडौं । सरकारले थप एकसय विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरेको छ । विगतमा नमुना विकासका लागि विद्यालयहरु छनोट नभएका स्थानीय…

Read More

नमूना छनोट भएका विद्यालयहरुलाई केन्द्रको जरुरी सूचना

भक्तपुर । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका नमूना विद्यालय छनोट भइ अनुदान पाएका विद्यालयहरुलाई जरुरी सूचना जारी गरेको…

Read More