प्रधानाध्यापकले कि विद्यालय सुधारौं कि त पद छाडौं

प्रधानाध्यापकले कि विद्यालय सुधारौं कि त पद छाडौं

राजेन्द्र अधिकारी प्रधानाध्यापक टंगाल मावि, टंगाल,काठमाडौं समग्र विद्यालयको अवस्थाबारे बताइदिनोस् न ? वि.सं. २०२० सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय क्रमिक…

Read More