पुलमा रहेको शिक्षक दरबन्दीमा जिल्लान्तर सरुवामा रोक

पुलमा रहेको शिक्षक दरबन्दीमा जिल्लान्तर सरुवामा रोक

भक्तपुर । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्खरै शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गरेपनि स्थानीय तहको पुलमा रहेको शिक्षक दरबन्दीको …

Read More