घरैमा पढाइ, घरबाटै परीक्षा

घरैमा पढाइ, घरबाटै परीक्षा

काठमाडौँ ।खुला र दूरशिक्षाको माध्यमबाट पठनपाठन गराउँदै आएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको परीक्षा पनि घरबाटै लिन थालेको छ । प्रश्नपत्र प्राप्त…

Read More