विज्ञानका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रदेशस्तरीय सेमिनार हुँदै