• आयोगद्वारा परीक्षामा सहभागी हुने अस्थायी शिक्षकहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन
  ()


 • काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले आगामी भाद्र ३ गते हुने लिखित परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अस्थायी शिक्षकहरुको नामावली प्रकाशन गरेको छ ।


  आयोगले गत चैत्र १९ गते प्रावि, निमावि र मावि तहमा ६७ जिल्लाका १६ हजार ३ सय २६ पदका लागि आयोग खोलेको थियो । पहिले असार २४ गतेलाई निर्धारण गरिएको परीक्षाको मिति पछि भाद्र ३ गतेका लागि सारिएको थियो ।


   शिक्षा ऐन, २०२८(आठौं संशोधन)को दफा ११ च. (१) को खण्ड ख को प्रतिस्पर्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१),(२) र (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा रिक्त शिक्षक पद स्थायी रुपले पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले विज्ञापन  खोलिएको आयोगले जनाएको थियो ।


  आयोगले गत चैत्र २३ गते खुलाएको विज्ञापनमा पटक–पटक सहभागीहुन चाहिने योग्यता परिमार्जन गर्दै आएको थियो ।

   

  नामावली हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

   

   

  सुदुरपश्चिमाञ्चल 

  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1030
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1029
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1028
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1027
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1026
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1025
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1024
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1023
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1022

   मध्यपश्चिमाञ्चल

  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1021
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1020 
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1019
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1018
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1017
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1016 
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1015
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1014

  पश्चिमाञ्चल

  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1013
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1012
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1011
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1010
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1009
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1008
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1007
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1006
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1005

   

  मध्यमाञ्चल

  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1004
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1003
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1002
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1001
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/1000
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/999
  http://www.tsc.gov.np/site/getFile/news/998
  http://www.tsc.gov.np/site/getFile/news/997
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/996

  पूर्वाञ्चल

  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/995
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/994
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/993
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/992
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/991
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/990
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/989
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/988
  http://tsc.gov.np/site/getFile/news/987