भक्तपुर । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक तलवभत्ता थप सम्बन्धमा जरुरी सूचना जारी गरेको छ ।

सबै स्थानीय तहहरुलाई पठाइएको सूचनामा अर्थमन्त्रालयको निर्णयानुसार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको बजेट उपशीर्षक ३५०००००१४ मा आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलवभत्ता क्रियाकलाप थप–संशोधन भएको जनाइएको छ ।

प्राप्त बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६–७७ अनुसार कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् सूचना

 

प्रतिकृया दिनुहोस्