कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग

कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग

काठमाडौँ  । २०७७ सालको शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सरकारी निर्णयमा निजी विद्यालयका…

Read More