सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको चासो घटेको भन्न मिल्दैन