सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान नेपालको अध्यक्षमा विष्ट निर्वाचित