शिक्षकलाई मासिक तलब : सुगमलाई मस्ती, दुर्गमलाई शास्ती