एक वर्ष भित्र जिल्लाको समग्र शैक्षिक अवस्थामा देखिने गरी सुधार गर्छौ

एक वर्ष भित्र जिल्लाको समग्र शैक्षिक अवस्थामा देखिने गरी सुधार गर्छौ

विष्णु प्रसाद मिश्र जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाग्लुङ तपाईको जिल्लाको समग्र शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? सङ्ख्यात्मक हिसाबले बाग्लुङ जिल्लामा जम्मा ५८८…

Read More