प्रधानाध्यापक मालिक नभई सेवक बन्यो भने विद्यालय सुध्रन्छ