विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि तयार, शिक्षक साउन दोस्रो सातासम्म विद्यालयमा पुग्नैपर्ने