५० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय जग्गाबिहीन

५० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय जग्गाबिहीन

२०२३ सालमा स्थापना भएको केन्द्रीय बहिरा मावि नक्सालको आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा कम्ति शास्ती बेहोर्नु परेन । बालमन्दिरको नाममा रहेको…

Read More