शतप्रतिशत दरबन्दीको विज्ञापनमा ४० अंक ल्याउने शिक्षक स्वतः स्थायी हुन्छन्

शतप्रतिशत दरबन्दीको विज्ञापनमा ४० अंक ल्याउने शिक्षक स्वतः स्थायी हुन्छन्

लक्ष्मीराम पौडेल, प्रशासकीय  प्रमुख, शिक्षक सेवा आयोग अहिले आयोगले के गर्दैछ ? माध्यमिक तहको असार ४ गते हामीले परीक्षा लिएका…

Read More