हाम्रो प्रतिस्पर्धा निजी विद्यालयहरुसँगै हो

हाम्रो प्रतिस्पर्धा निजी विद्यालयहरुसँगै हो

डा. गीता खरेल प्रधानाध्यापक रत्नराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, मध्यवानेश्वर, काठमाडौं रत्नराज्य मावि आजको रत्नराज्य बन्नुको कारण के हो ? विद्यालय एकै…

Read More

पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार हुने हो भने हामी नजिकका सबै निजी विद्यालय सुकाइदिन्छौं

डा. गीता खरेल प्रधानाध्यापक रत्नराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, मध्यवानेश्वर, काठमाडौं अरु सामुदायिक विद्यालय भन्दा रत्नराज्य के मानेमा फरक छ ? हामी…

Read More