विद्यालय तहका प्राटिक्स बुकको बिक्री वितरणमा रोक, सरोकारवालाहरुको विरोध

विद्यालय तहका प्राटिक्स बुकको बिक्री वितरणमा रोक, सरोकारवालाहरुको विरोध

काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थीहरुलाई उपयोगी मानिएको प्रश्नपत्रको संगालो र प्राटिक्सबुकको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । सरकारले प्रश्नपत्रहरुको संगालो, प्राटिक्सबुकलगायतका…

Read More