स्थानीय तहलाई मावि तहको शिक्षा दिनु सही रहेछ भन्ने कुरा गरेर देखाउँनेछौं

स्थानीय तहलाई मावि तहको शिक्षा दिनु सही रहेछ भन्ने कुरा गरेर देखाउँनेछौं

पदमबहादुर लामा अध्यक्ष सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला । सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाले हालसम्म शिक्षा क्षेत्रमा के र कसरी आफ्ना शैक्षिक…

Read More