हाम्रा विद्यार्थी घरमा भन्दा स्कूलमा बढी रमाउँछन्

हाम्रा विद्यार्थी घरमा भन्दा स्कूलमा बढी रमाउँछन्

नातीकाजी महर्जन प्रधानाध्यापक ज्ञानोदय मावि, बाफल, काठमाडौं विद्यालयको समग्र अवस्था कस्तो छ ? पछिल्लो दिनमा विद्यार्थी संख्या अझै बढेको छ…

Read More