प्रचारबाजी नगरेर मात्रै हो, नत्र सामुदायिक विद्यालय कम छैनन्