नैतिकवान, सुसंस्कारयुक्त दक्ष नागरिक बनाउनु नै यो विद्यालयको मूल विशेषता

नैतिकवान, सुसंस्कारयुक्त दक्ष नागरिक बनाउनु नै यो विद्यालयको मूल विशेषता

दिनेशराज मैनाली समादेशक नेपाल प्रहरी विद्यालय साँगा, काभ्रेपलाञ्चोक यो वास्तवमा कस्तो विद्यालय हो ? नेपाल प्रहरीमा खटिएका सकल दर्जाका सन्तानहरुलाई…

Read More