कक्षा ११ मा अब जीवनोपयोगी शिक्षा

कक्षा ११ मा अब जीवनोपयोगी शिक्षा

काठमाडौँ   । यो वर्षदेखि कक्षा ११ का विद्यार्थीले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । बालबालिकालाई समाजसँग…

Read More