‘शिक्षण सिकाइलाई कक्षाकोठा भित्र मात्रै सीमित गरेका छैनौं’

‘शिक्षण सिकाइलाई कक्षाकोठा भित्र मात्रै सीमित गरेका छैनौं’

कुमारी कमला राई प्रधानाध्यापक जनकल्याण मावि, बौद्ध, महांकाल, काठमाडौं विद्यालयको समग्र अवस्था  कस्तो छ ? विद्यालयको समग्र अवस्था भनेको तीनवटा…

Read More