यस्तो रह्यो शिक्षामन्त्री पोखरेलको नौ महिने कार्यकाल