प्राध्यापकद्वारा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी