सुधारको मुख्य योजनाकार प्रअ नै भएमा विद्यालय सुध्रिन्छ