राहत, इसिडि र उमावि शिक्षकका लागि पनि आन्तरिक विज्ञापन हुने