शिक्षामा झण्डै ८ अर्ब फ्रिज : विद्यार्थी भने टहरामै