मोवाइल सिमकार्डमार्फत् सिकाइमा सियुजी सेवा : लक्ष्य ३४ लाख विद्यार्थीमा पुर्‍याउने, जोडिए ५ हजार मात्रै

मोवाइल सिमकार्डमार्फत् सिकाइमा सियुजी सेवा : लक्ष्य ३४ लाख विद्यार्थीमा पुर्‍याउने, जोडिए ५ हजार मात्रै

सरकारले कोरोना महामारीका बेला वैकल्पिक सिकाइका लागि भन्दै ३४ लाख विद्यार्थीलाई सियुजी (अयिकभ गकभच नचयगउ) सेवामा जोड्ने लक्ष्य राखेपनि जम्मा…

Read More