२०७७ जेष्ठ १६ गते

विज्ञापनका लागि यसरी गर्नेछन् जिशिअले सेवा प्रमाणित

भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुकालागि पुन: दरखास्त आह्वान छ ।

आयोगले यसअघि नै सामुृदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पद स्थायी रुपले पदपूर्ति गर्न आयोगको २०७३ चैत्र १९ गते विज्ञापन गरेको भएपनि विज्ञापन अनुसारको परीक्षा संचालन नहुँदै शिक्षा ऐन, २०२८ मा नवौं संशोधन भएपछि सोही अनुसार दरखास्त माग गरिएको हो ।

आयोगका अनुसार माध्यमिक तहको लागि दरखास्त दिन १०००,  निम्न माध्यमिक तहको लागि ७०० र  प्राथमिक तहको लागि ५०० रुपैया परीक्षा दस्तुर लाग्ने छ । साथै, परीक्षा दस्तुर सम्बन्धित निकायले तोकेको बैंकबाट राजश्व खातामा जम्मा गरी सोको भौचर दरखास्त फारामसाथ पेस गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगका अनुसार दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रवेशपत्र परीक्षा हुने मिति भन्दा (३) तीन दिनअघि देखि सम्बन्धित जिल्लाको तोकिएको परीक्षा केन्द्रबाट वितरण हुने छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं र नवौं संशोधन बमोजिम परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली, परीक्षा मिति र समय पछि प्रकाशित गरिने आयोगले जनाएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली (संशोधनसहित), २०५७ को नियम (१०) बमोजिम उम्मेदवार अयोग्य नभएको हुनु पर्ने, प्राथमिक तहको जिल्ला स्तरमा र निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको लिखित प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय स्तरमा हुने, लिखित परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क ४० हुने साथै, मावि र निमाविको हकमा एउटा उम्मेदवार एक विज्ञापनको निर्दिष्ट विषयमा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । 

 

विज्ञापनका लागि यसरी गर्नेछन् जिशिअले सेवा प्रमाणित

 

Comments: