२०७६ मंसिर ५ गते

यी–यी न्युनतम योग्यता चाहिन्छ शिक्षक आयोगमा भिड्न


भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्दै अस्थायी शिक्षकहरु लागि ६७ जिल्लाका १६ हजार ३ सय २६ पदमा विज्ञापन खोलेको छ । ती पदहरुमा आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता र तालिम न्युन अनुसार रहेको छ ।


आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता र तालिम


प्राथमिक तह तहका लागि
२०६८ साल साउन १ भन्दा अघि नियुक्ति हुनेहरुको हकमा


१. माध्यमिक शिक्षा(एसएलसी) वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा दश महिने तालिम लिएको वा
२. माध्यमिक शिक्षा(एसएलसी) मा चारसय पूर्णांकको शिक्षा विषय लिई सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको


२०६८ साल साउन १ देखि अस्थायी शिक्ष्क नियुक्ति हुनेहरुको हकमा
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह  वा सो सरहको रीक्षा एत्तीर्ण गरेको वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा दश महिने तालिम पुरा गरेको ।


निम्न माध्यमिक तहका लागि
१. परीक्षा दिन चाहेको विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा दश महिने तालिम पुरा गरेको ।


२. गणित विज्ञान विषयमा उम्मेदार हुनका लागि गणित र विज्ञान दवै विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा दश महिने तालिम पुरा गरेको ।


३. सामाजिक अध्ययन विषयको हकमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तिमा  दश महिने तालिम पुरा गरेको ।


४. दुईसय पूर्णांकको शिक्षा विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए तालिम प्राप्त भएको मानिनेछ ।


५. कक्षा १२ को विशेष विशेष शिक्षाको परीक्षा उत्तीर्ण  गरेको योग्यतालाई प्रमाणपत्र तह वा सो सरह र  तालिम दुबै मानिनेछ ।


माध्यमिक तहका लागि
१. परीक्षा दिन चाहेको विषयमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा दश महिने तालिम पुरा गरेको ।


२. सामाजिक अध्ययन विषयको हकमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तिमा  दश महिने तालिम पुरा गरेको ।


३. स्वास्थ्य, जनसंख्या तथ वातावरण विषयको हकमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथ वातावरण विषयमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तिमा  दश महिने तालिम पुरा गरेको ।


४. शिक्षा संकाय तर्फ स्नातक उत्तीर्ण गरेको भए यस प्रयोजनको लागि तालिम प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
 तर,
विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इञ्जिनियरीङ, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरीङ, पशुपालन वा बाली विषयमा स्नातक गरी स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका व्यक्ति विज्ञापन नं. ३०३/०७३ मा उम्मेदार हुन सक्नेछन् ।


उम्मेदवारले परीक्षाका लागि आवेदन दिन सक्ने विषय

निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहकालागि तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता वा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता  वा सो सरहको अन्य शैषिक योग्यतामा मूल विषय फरक फरक लिएको भए त्यसमध्ये कुनै एक मूल विषयमा दरखास्त दिन पाइने छ ।


Comments: