२०७७ जेष्ठ १६ गते

शिक्षक विज्ञापनमा दरखास्त दिने समयसीमा थप

भक्तपुर । अस्थायी शिक्षकहरुले विज्ञापनमा दरखास्त गर्ने समय सीमा दोस्रोपटक थप गरिएको छ । शिक्षा विभागले आइतबार परीक्षा र सुविधा रोज्ने समय सीमा बढाएको हो ।


यसअघि दरखास्त दिने अन्तिम मिति बैशाख २४ र दोव्वर दस्तुर बुझाएर बैशाख ३० सम्म दरखास्त दिन पाउने तोकिएकोमा अब बैशाख ३० सम्म नै दरखास्त दिन पाउने निर्णय शिक्षा विभागले गरेको छ । पहिले आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न २०७४ बैशाख १७ गते सम्म र दोब्बर दस्तुर तिरी २०७४ बैशाख २४ गतेसम्म दरखास्त दिने समयसीमा तोकिएको भएपनि त्यसलाई सुधार गर्दै बैशाख २४ गते सम्म अन्तिम मिति र दोब्बर दस्तुर तिरी वैशाख ३० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।


आयोगले गत चैत्र १८ गते परीक्षा मिति पछि तोक्नेगरी प्रावि, निमावि र मावि तहमा ६७ जिल्लाका १६ हजार ३ सय २६ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । ।
शिक्षक सेवा आयोगले निम्नमाध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुले माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै आन्तरिक विज्ञापनको पदसंख्यामा दोस्रो पटक थपघट गरिसकेको छ ।


शिक्षा ऐन, २०२८(आठौं संशोधन)को दफा ११ च. (१) को खण्ड ख को प्रतिस्पर्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१),(२) र (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा रिक्त शिक्षक पद स्थायी रुपले पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले विज्ञापन खोलिएको आयोगले जनाएको छ ।

Comments: