२०७६ कार्त्तिक २ गते

शिक्षक बढुवाका लागि विज्ञापन खुल्यो

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक बढुवाका लागि आवेदन माग गरेको छ । आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा (७५ प्रतिशत वढुवा) तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक (२५ प्रतिशत वढुवा) परीक्षाको विज्ञापन गरेको हो ।

आयोगले शैक्षिक सत्र २०६८, २०६९, २०७०, २०७१ र २०७२ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको आधारमा विभिन्न जिल्लाहरुमा आवेदन माग गरेको हो । 'आयोगको नियमावलीको नियम २८ अनुसार बढुवा (कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन) द्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले २०७२ चैत्र मसान्तसम्ममा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम २७ बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेहरुले शिक्षक सेवा आयोगबाट निर्धारित दरखास्त फाराममा उल्लिखित विवरण स्पष्टसंग खुलाइ सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दरखास्त दिन सूचना गरिएको छ । ' आयोगले सुचनामा भनेको छ ।

Comments: