२०७६ मंसिर २९ गते

यस्तो छ एसईई परीक्षाको आचारसंहिता

सुर्खेत । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले चैत्र ३ गते देखि शुरु हुन लागेको एसईई परीक्षालाई मर्यादित र अनुशासित बनाउनका लागि भन्दै ३७ बुंदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय
बीरेन्द्रनगर सुर्खेत
२०७३

 


माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ)का सरोकारवालाहरूका लागि पालना गर्नुरगराउनु पर्ने आचार संहिता


माध्यमिक शिक्षा परीक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित र शान्तमय वातावरणमा सुसम्पन्न गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित), शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित), एसइइ परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ (संशोधनसहित) लगायत अन्य प्रचलित नियम, ऐन–कानुन, नीतिगत व्यवस्था एवम् निर्देशनहरूको अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गराउने सन्दर्भमा परीक्षासंग सम्बन्धित सवै सरोकारवालाहरुका निमित्त लागु हुनेगरी यो आचार–संहिता जारी गरिएको छ ।


१. परीक्षार्थीहरूले परीक्षाको समयमा अनिवार्य रूपमा प्रवेशपत्र साथमा राख्ने तथा प्रवेशपत्रमा उल्लिखित निर्देशनहरू तथा एसइइ परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकामा भएका परीक्षार्थीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पालना गर्ने ।


२. विद्यालयबाट सम्मिलित परीक्षार्थीहरू अनिवार्य रूपमा विद्यालयको नियमित पोशाकमा आउनु पर्ने ।


३. परीक्षार्थीहरू प्रवेशपत्र बिना परीक्षामा नबस्नेरनबसाउने ।


४. परीक्षार्थीहरू अनुशासित एवम् मर्यादित रूपमा परीक्षा हलमा उपस्थित हुनुपर्ने अन्यथा परीक्षाबाट निष्काशित गर्न सकिने ।


५. परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा शान्तपूर्वक सहभागी हुने एवम् कुनै पनि किसिमको होहल्ला, गफ, छलफल नगर्ने ।


६. परीक्षाको मर्यादा उल्लंघन गर्ने परीक्षार्थीलाई तत्काल अनिवार्य रूपमा परीक्षाबाट निष्काशित गर्नेरगराउने ।


७. केन्द्राध्यक्षले सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा निरीक्षक नियुक्ति गर्दा सम्वन्धित केन्द्रमा परीक्षार्थी समावेश नभएका विद्यालयका माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन नगर्ने प्राथमिक/आधारभूत तहका शिक्षकहरू मध्येबाट विश्वासिलो र योग्यतम् शिक्षकलाइ मात्र नियुक्त गर्ने ।


८. सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र सहयोगी कर्मचारी (परिचर) परीक्षा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाइने । विशेष कारण परेर परिवर्तन गर्नै पर्ने भएमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयसंग अनिवार्य रूपमा समन्वय गरेर मात्र गर्ने गराउने ।


९. सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र रहेको विद्यालयमा विगत वर्षदेखि काम गर्दै आएका सहयोगी कर्मचारी (परिचर) लाई मात्र सहयोगी कर्मचारी (परिचर) का रूपमा राख्नेर राख्न लगाउने ।


१०. क्षेत्रीय वा केन्द्रीय निकायबाट अनुगमनमा आउने एसइइ परीक्षा वोर्डका पदाधिकारी वा अनुगमनकर्ता सम्बन्धित निकायको पत्र वा परिचय पत्रका आधारमा एवम् अन्य अनुगमनकर्ता जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र वा परिचयपत्रका आधारमा मात्र परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्नेरगराउने ।


११. केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र सहयोगी कर्मचारीहरूले स्पष्ट रूपले देखिने गरी परिचय–पत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।


१२. केन्द्राध्यक्षले एउटै निरीक्षकलाई दिनदिनै दोहो¥याएर एउटै कक्षामा नराख्ने ।


१३. केन्द्राध्यक्षले निरीक्षक सूची(Invisilaters' List) स्पष्ट रूपमा देखिने गरी टाँस गर्ने गराउने ।


१४. परीक्षा सञ्चालन अवधिभर परीक्षार्थीहरूलाई मोवाईल फोन लगायत कुनैपनि किसिमको विद्युतीय उपकरण (क्यालकुलेटर वाहेक) साथमा राख्न तथा प्रयोग गर्न निषेध गर्ने एवम् केन्द्राध्यक्ष, तथा अनुगमनकर्ता बाहेक अन्यका मोवाइल फोन अनिवार्य रूपमा बन्द (स्वीच अफ) गर्ने गराउने । केन्द्राध्यक्ष तथा अनुगमनकर्ताका मोवाइल फोन समेत भाइबे्रसन (Vibration) वा साइलेन्स (Silence) मा राख्ने, राख्न लगाउने ।


१५. परीक्षाको मर्यादा उल्लङघन भएमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ ९१क० बमोजिम कारवाही (कसुरको मात्रा हेरी बढीमा ६ महिना सम्म कैद वा एक लाख रूपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय) हुने व्यहोरा जानकारी गराउने ।


१६. केन्द्राध्यक्षले बसाईको व्यवस्था गर्दा एउटा बेन्चमा बढीमा २ (दुई) जना परीक्षार्थी रहने गरी कक्षा ९हल० मा एउटै विद्यालयका परीक्षार्थी मात्र नरहने र एउटा बेञ्चमा समेत एउटै विद्यालयका परीक्षार्थीहरू नरहने गरी केन्द्रमा रहेका सवै विद्यालयका परीक्षार्थीहरू मिसिने गरी (छ्यासमिस पारेर गर्ने गरी) व्यवस्था गर्ने गराउने । कुनै कारणले एउटा कक्षा ९हल० मा एउटै विद्यालयका परीक्षार्थी पर्ने अवस्था भएमा क्रमाङ्कको क्रम छ्यासमिस पर्ने गरी बसाई व्यवस्था गर्ने गराउने ।


१७. केन्द्राध्यक्षले सम्बन्धित परीक्षा (हल) कक्षा मै परीक्षार्थी, उत्तरपुस्तिका तथा प्रवेशपत्र भिडाई उत्तरपुस्तिकामा दस्तखत गर्ने ।


१८. केन्द्राध्यक्षले अनुगमनकर्ता परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गरेको अवस्थाको कुरा परीक्षाको मर्यादा विपरीत हुने गरी कसैले पनि कुनै पनि माध्यमबाट संकेत नगर्ने, नगराउने ।


१९. केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा अन्य सम्बद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको परीक्षा सम्बन्धी कार्यसम्पादनको अभिलेखीकरण गरी राख्ने राख्न लगाउने ।


२०. केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक एवम् परीक्षार्थीलाई परीक्षा मर्यादित बनाउने विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने गराउने ।


२१. स्थानीय रूपमा सम्बन्धित सबैले परीक्षाको मर्यादा विपरीत कार्य गर्ने वा गर्न उकास्ने माथि सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक कारवाही गर्न सहयोग गर्ने गराउने ।


२२. होस्टल, कोचिङ्ग कक्षा जस्ता शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक एवम् व्यवस्थापकहरूलाई परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी नगर्ने, नगराउने ।


२३. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मापदण्ड (Norms मा तोकिएको संख्या भन्दा बढी संख्यामा सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक एवं सहयोगी कर्मचारी ९परिचर० नराख्ने ।


२४. केन्द्राध्यक्षले एवं अन्य सम्बद्ध कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले परीक्षा संचालनार्थ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने गराउने ।


२५. केन्द्राध्यक्षले परीक्षा सम्पन्न भए पश्चात परीक्षा केन्द्र रहेको विद्यालयको सहयोगमा उत्तरपुस्तिकाहरू सुरक्षितसाथ तोकिएको स्थानमा बुझाउने व्यवस्था गर्ने गराउने ।


२६. परीक्षाको मर्यादा कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरूको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने ।


२७. निरीक्षक तोकिएको हल (कक्षा) भन्दा अन्य हलमा प्रवेश गर्न नहुने र नपाइने ।


२८. परीक्षा समाप्तिपछि विद्यार्थीले बुझाएको उत्तरपुस्तिका निरीक्षक स्वयंले बुझ्ने र डेस्कमा राखेर जान नपाईने ।


२९. सहयोगी कर्मचारी परीक्षा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा आधाघण्टा पहिला नै परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्ने । परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा अवधिमा बाहिरिएको खण्डमा निज पुनः केन्द्रमा प्रवेश नगर्ने/नगराउने ।


३०. सहयोगी कर्मचारीहरू केन्द्र विद्यालयको कम्पाउण्ड भित्र मात्र रहने । परीक्षा सञ्चालन भएका कक्षा/कोठा वा हलहरूमा प्रवेश नगर्नेरनगराउने ।


३१. केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्रध्यक्ष र निरीक्षक लगायतका परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न हुने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई आ-आफ्नो भूमिका उच्च सर्तकता एवम् चनाखो भई निर्वाह गर्ने/गराउने ।


३२. परीक्षा अवधिभर परीक्षा केन्द्रको सीमाभित्र अनावश्यक भिड÷होहल्ला हुन नदिइ शान्त वातावरणको सिर्जना गर्ने/गराउने ।


३३. परीक्षा केन्द्रहरूमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा कर्मी र परीक्षा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया गरी नीतिगत व्यवस्थाको जानकारी गर्ने /गराउने ।


३४. जिल्लास्तरबाट परीक्षा केन्द्रमा खटिएका केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक एवम् अन्य पदाधिकारीहरूबाट तोकिएको जिम्मेवारी पूरा भएको नदेखिएमा तत्काल कार्यवाही गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने/गराउने ।


३५. परीक्षा सञ्चालन हुनुपुर्व विद्यालय बाहिर तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा यस आचार संहिता टाँस गरी निरीक्षक विद्यार्थी लगायतका सरोकारवालाहरूलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण गर्ने । साथै एसएलसी परीक्षालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्न गराउनका लागी परीक्षाकेन्द्र रहेको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको सम्लग्नतामा अभिभावक, स्थानीय वुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी सहितको परीक्षा व्यवस्थापन तथा सहयोग समिति गठन गरी स्थानीय परिवेशजन्य अन्य आवश्यक नियम तथा आचार संहिता निर्माण गरि लागु गर्ने/गराउने ।


३६. परीक्षार्थीहरुले प्रश्नपत्र पाउने वित्तिकै आफ्नो परीक्षाको सि।नं। प्रश्नपत्रको सिरानमा रहेको खालीठाउमा लेख्ने/लेख्न लगाउने ।


३७. केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र परीक्षामा खटिने अन्य कर्मचारीहरुलाई केन्द्राध्यक्षले परीक्षा केन्द्रमा आफ्नो नाता पर्ने कोही नभएको र भए कानून बमोजिम सहुँला बुझाउला भनी लिखत गराएर मात्र परीक्षा केन्द्रको काममा लगाउने ।

परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित गरी विद्यार्थीहरुको सही मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा हामी सवैले सहयोग गरौं ।

Comments: