२०७७ जेष्ठ १६ गते

माध्यमिक तहको परीक्षामा यस्ता प्रश्न आउनेछन्


भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि खुलेको विज्ञापनमा माध्यमिक तहको लिखित परीक्षा अन्तर्गत विषयगत परीक्षाको प्रश्न योजना सार्वजनिक गरेको छ ।


माध्यमिक तहअन्तर्गत नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण, शिक्षा शिक्षण, कार्यसञ्चालन तथा लेखा, कृषि शिक्षा, कम्प्युटर विज्ञान, संस्कृत भाषा, शुक्लयजुर्वेद, संस्कृत साहित्य, अर्थशास्त्र विषयको प्रश्न योजना सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले पाठ्यक्रमको क्षेत्र, विषयगत प्रश्न संख्या र अंकभार समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

a

Comments: