२०७६ चैत्र २७ गते

रिक्त दरबन्दीमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिइने

इपाटी संवाददाता


काठमाडौं । स्थायी परीक्षा उत्तीर्ण भइ सिफारिस शिक्षक विभिन्न कारणले जिल्लामा उपस्थित हुन नसकेमा उक्त दरबन्दीमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई  नियुक्ति गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अनुरोध गरेको छ ।


केन्द्रले ७७ ओटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पत्र लेखी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तीको लागि सिफारिस भई जिल्लामा नियुक्तीको लागि सिफारिस भएका प्राथमिक तहका मुख्य शिक्षक उम्मेदवारहरुले निर्धारित समय भित्र नियुक्ती नलिइ वा राजिनामा दिई वा अन्य कारणले उक्त दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा उल्लिखित बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्न सकिने जनाएको हो ।


केन्द्रले वैकल्पिक उम्मेदवारहरुबाट नियुक्ति तथा पदास्थापन गर्दा शिक्षा नियमावलीको प्रावधान अनुसार योग्यताक्रमको आधारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो ।

Comments: