२०७६ माघ ७ गते

संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२

संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२

संस्थागत विद्यालयमा शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अतिरिक्त विभिन्न पक्षमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक भएको र शुलकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न गराउन सहज बनाउने अभिप्रायले सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा नियमावली २०५९ को नियम १९२ ङ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा मन्त्रालयद्धारा यो निर्देशिका निर्माण गरी जारी गरिएको छ ।

 

फाईल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

Comments: