२०७६ मंसिर २० गते

भौतिक सुधार विस्तार कार्यक्रमको विद्यालय छनोटको नामावली २०७३/०७४

चालु आ.व. २०७३/२०७४ मा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत संचालन हुने विद्यालय भौतिक सुबिधा विस्तारका कार्यहरु (२ कोठे नयाँ कक्षाकोठा, ४कोठे भवन सहित फर्निचर निर्माण,शौचलय WASH सुविधा भएको,र विद्यालय भवन मर्मत संभार ) संचालनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट छनोट भइ आएका विद्यालयहरुको नामावली सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि विभागको Web Site मा प्रकाशित गरिएको छ ।

तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

भौतिक सुधार विस्तार कार्यक्रमको विद्यालय छनोटको नामावली २०७३/०७४

 

 

Comments: