२०७७ जेष्ठ १९ गते

अब गाउँपालिकाले नै विद्यालय खोल्न पाउने


काठमाडौं । अब गाउँपालिकाले नै विद्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ संरचना अन्तर्गत नयाँ गाउँपालिकालाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अधिकार दिइएको हो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्यालयको कक्षा वृद्वि सिफारिस तथा विद्यालयको ठाउँसारी सिफारिस गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिकाले पाएको छ ।


त्यस्तै, नयाँ गाउँपालिकाले बालउद्यानको व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समेत प्राप्त गरेको छ । साथै पुस्तकालय, वाचनालय, सामूदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको व्यवस्थापनको अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

Comments: